Sbory

Absolventi kurzů zpívání mají možnost navštěvovat pěvecký sbor, který se schází jednou za týden, vždy v pondělí od 19:00 do 21:00.

"Sborovné" je 150,- Kč za jednu návštěvu sboru.

Motto: Pokud dokážeš chodit, umíš tancovat, jestliže umíš mluvit, umíš i zpívat. 
(Africké přísloví)

Foto kurz

Soukromé lekce

Přijďte si zazpívat. Vaše