Sbory

Absolventi kurzů zpívání mají možnost navštěvovat pěvecký sbor TakyHlasy pod vedením Dany Houdkové, který se schází jednou za týden, vždy ve čtvrtek od 18:00 do 21:00 hodin.

Jestliže budete mít po nějaké době v TakyHlasech chuť a vůli věnovat se složitějším aranžím a většímu drilu ve sborové práci, je možné po dohodě s Danou navštěvovat sbor AsiHlasy

"Sborovné" je 200,- Kč za jednu návštěvu sboru.

Motto: Pokud dokážeš chodit, umíš tancovat, jestliže umíš mluvit, umíš i zpívat. 
(Africké přísloví)

Foto kurz

Soukromé lekce

Přijďte si zazpívat. Vaše